Vem är Zarah Strange

Jag, Zarah Strange, är Diplomerad Equipmentcoach och Sadelutprovare.
Jag är född och uppvuxen med hästar och har tävlat aktivt i flera grenar.
Min utbildning till Equipmentcoach och sadelutrprovning gjorde jag 2012/2013 på UPH i Älvsered.
Jag deltar i fortbildning regelbundet via mina samarbetspartners.
Jag har alltid förundrats över utrustningens inverkan på hästen.
En fel tillpassad sadel eller bett eller bara en felaktig grimma kan ställa till det mycket för hästen.
Jag har under mina, hittills, verksamma år fått se hur hästar totalt har ändrats efter en ny sadel!